سبد خرید

صفحه نخست » مهندسی برق » پروژه  » ارزیابی نامتعادلی بر شبکه توزیع

ارزیابی نامتعادلی بر شبکه توزیع

چکیده : مبحث تلفات انرژی الکتریکی به علت صدها میلیاردریال زیان سالیانه به صنعت برق چند سالی است درکانون توجه و متخصصان برق قرار دارد و تبعات و آثار زیان بار آن در شبکه چه از لحاظ فنی و چه از لحاظ بار مالی ایجاب میکند بطور گسترده ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و راههای عملی کاهش آن مشخص گردد. یکی از عوامل تلفات انرژی ، نامتعادلی در توزیع بار می باشد که با تنظیم آن می توان در جهت کاهش تلفات و بهینه سازی شبکه، قدمهای مثبتی برداشت. بخشی از تلفات انرژی الکتریکی در اثر نامتعادلی بار در شبکه های توزیع ظاهر می شود. اصولا در شبکه های توزیع که دارای بارهای متنوع صنعتی، خانگی و تجاری می باشد و سهم عمده ای را بارهای تک فاز تشکیل می دهند، رسیدن به حالت تعادل بسیار مشکل و حتی غیر ممکن است. با آماری که پستها و شبکه توزیع برق تهران تهیه شده عدم تعادل بار مأیوس کننده است و این مشخصه نشان دهنده عدم رعایت اصول فنی از طرف پرسنل توزیع و بعضا سهل انگاری و عدم وجود دانش فنی در ایجاد شبکه های برق رسانی برای مصرف کننده ها می باشد. هدف از تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی، سرویس دادن اصولی و مداوم به مشترکین شرکتهای برق منطقه ای می باشد. لذا، چون سیستم توزیع ۴۰۰ ولت در دسترس اغلب مردم بوده و از طرفی دارای بیشترین وسعت و تجهیزات می باشد لازم است توجه خاصی به آن مبذول گردد. در این جهت می بایستی مسائل فنی و اقتصادی سیستم توزیع را همواره مورد بررسی قرار داده و دقیقا مد نظر کارشناسان و متخصصین واقع گردد. بدیهی است این بررسیها و دقت نظرها باعث افزایش کارایی و بازدهی تجهیزات سیستم فوق خواهد شد. عدم تعادل بار به دو شکل استاتیکی و دینامیکی وجود دارد. عدم تعادل استاتیکی مربوط به بارهای امپدانس ثابت می باشد که همواره دارای یک رفتار مشخص و معین می باشند. اما عدم تعادل دینامیکی مربوط به رفتار جمعی بارهای مرکب می باشد. بار فیدرهای شبکه توزیع فشار ضعیف از نوع بارهای جمعی و مرکب می باشد که به علت رفتار تصادفی و غیر همزمان مصرف کنندگان تکفاز از یکطرف و توزیع غیر یکنواخت آنها بین فازهای مختلف منشاء پیدایش عدم تعادل بار و جریان در خطوط فازها می باشد. عدم تعادل بار و جریان عوارض بد بسیاری بر رفتار شبکه و سایر تجهیزات و مصرف کنندگان موجود در شبکه می گذارد. افزایش تلفات ، برق دار شدن نقطه نول شبکه، گرم شدن موتورهای الکتریکی و ترانسفورماتورها و به اشباع رفتن هسته های مغناطیسی نمونه هایی از عوارض سوء عدم تعادل بار می باشد. طراحی سیستم های قدرت براساس عملکرد متقارن می باشند و عملکرد نامتقارن منجر به ایجاد مولفه های جریان توالی صفر و منفی میگردد. اینگونه مولفه ها باعث اثرات نامطلوبی در شبکه می گردند. در ضمن وجود بارهای غیر خطی نیز سبب ساز تولید هارمونیک و کاهش ضریب توان است. در شبکه های توزیع ، نامتقارن بودن بار و فازها امری مشهود و نیز غیر قابل انکار است که باعث اشغال ظرفیت خطوط ، افزایش تلفات، افزایش افت ولتاژ و در نتیجه تحمیل زیانهای مالی میگردد. ارائه راهکارهای مناسب برای حل مسائل ناشی از عدم تقارن بار و نامتعادلی فاز لازم می باشد. برای حل نامتعادلی به وجود آمده هم می توان از روشهای بالانس بار و هم از روش بالانس فاز استفاده نمود. در روش بالانس بار فیلترهای اکتیو ضمن تزریق جریانهای مناسب، نامتعادلی بار را جبران می کنند و در روش بالانس فاز که امروزه توجه شرکتها را به خود جلب کرده است، ولتاژ در هر نقطه از فیدر متعادل می گردد. عوض کردن فازها یک راه معمول برای بالانس فاز است و هدف اصلی پیدا کردن الگوی جابجائی مناسب فاز برای متعادل کردن یک فیدر با کمترین بهاست .

خرید آنلاین
10000 تومان

فهرست :

فصل ۱:

دلایل ایجاد نامتعادلی بار در شبکه های توزیع……………………………………………………………………   ۴

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………….    ۵

فصل ۲ :

اثرات نامتعادلی بار در شبکه های توزیع…………………………………………………………………………………………..   ۲۲

تفاوت بین شبکه متعادل و شبکه نامتعادل ………………………………………………………………………………….     ۲۳

فصل ۳ :

روشهای متعادل سازی بار در شبکه های توزیع ……………………………………………………………………………  ۴۵

مقدمه فصل ۳ ……………………………………………………………………………………………………………………………..   ۴۶

نتیجه گیری و پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………..    ۸۰

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………..    ۸۲

خرید آنلاین
10000 تومان

با کلیک بر روی دانلود ، به صفحه پرداخت هدایت می شوبد و بعد از پرداخت، فایل دانلود می شود.

  • Facebook |
  • Twitter |
  • Delicious |
  • Email
  • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
© Copyright epd-shop.ir 2011-20013.
Design By Iran Nashr Eshop