سبد خرید

صفحه نخست » مهندسی برق » پروژه  » استفاده فناوری نانو در ساخت تجهیزات شبکه برق

استفاده فناوری نانو در ساخت تجهیزات شبکه برق

چکیده کلی در فرآیند ساخت قرص های برقگیر اکسید روی پارامترها و عوامل مختلفی دخیل هستند که از آن جمله می توان به فشار پرس، دمای سینترینگ، زمان سینترینگ، درصد چسب و دمای آنیلینگ اشاره نمود. جهت دستیابی به بهینه پارامترها روش های متعددی وجود دارد که از جمله یکی از بهترین این روش ها روش تاگوچی است که می تواند از تعداد زیاد آزمون ها بکاهد . در این تحقیق جهت بهینه سازی پارامترهای ساخت قرص برقگیر با استفاده از نانو پودر اکسید روی برای اولین بار از روش تاگوچی استفاده گردیده است . برای این منظور پنج پارامتر در پنج سطح مورد مطالعه قرار گرفت و ۲۵آزمون طراحی گردید و پارامترهای بهینه به دست آمد. درادامه با استفاده از جدول ANOVA اثر معنی دار پارامترها معرفی گردید. سرامیک های نانو فاز توجه زیادی را به خاطر خواص جالب الکتریکی، اپتیکی، مکانیکی یا شیمیایی به خود جلب نموده اند که از جمله این خواص میتوان به چقرمگی بیشتر، واکنش پذیری شیمیایی بالاتر و زینترپذیری بهتر پودرهای نانو سایز اشاره نمود. وریستورهای ZnO یک نوع سرامیک نیمه هادی است که مشخصه های عالی غیرخطی و الکتریکی آن از مرز دانه ها ناشی شده و عمدتا بستگی به یکنواختی ریزساختار آن دارد. ZnO این امر خصوصاً به شکل و اندازه تمامی دانه های بستگی دارد . بر مبنای یک تئوری، پودر اولیه ریزتر با توزیع سه بعدی باریکتر، خواص ماکروالکتریکی عالی تری برای وریستورهای ZnO ایجاد می نماید. در این تحقیق تاثیر نانو سایز بودن اکسید روی بر خواص فیزیکی و الکتریکی وریستورهای اکسید روی مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج نشان دادند که در صورت استفاده از ذرات نانو سایز برای ساخت وریستورهای اکسید روی، دما و زمان سینترینگ کاهش و خواص فیزیکی از جمله دانسیته بهبود یافت . همچنین خواص الکتریکی ضریب غیرخطی و ولتاژ شکست به ارقام۳۴و v/cm4200 در مقابل ۸/۳۴ و v/cm 1420 ترقی کرد. ساختارهایی در مقیاس نانو مانند نانو ذرات و نانو لایه ها دارای نسبت سطح به حجم بالایی هستند که انها را برای استفاده در مواد کامپوزیت, واکنشهایشیمیایی,تهیه دارو و ذخیره انرژی ایدهال می سازد. پیش بینی می شود که بهبود قابل توجه در ساخت وتو سعه محصولات به اتقلاب های صنعتی زیادی در قرن۲۱ منجر خواهد شد. با پیشرفت تکنولوژی نانو در جهان، امروزه از یک نانو پوشش سرامیکی برروی سطوحی مانند شیشه استفاده میشود که این پوشش علاوه بر ایجاد خاصیت آبگریزی خاصیت خودپالایندگی را نیز ایفا میکند. از آنجا که یکی از مشکلات مقره های پرسلانی به خصوص در مناطق آلوده و مرطوب، نشستن آلودگی بر سطح مقره و ایجاد یک مسیر هادی در سطح آن می باشد، به نظر می رسد با اعمال چنین پوششی بر سطح بتوان از نشستن آلودگی و مشکلات ناشی از تخلیه الکتریکی جلوگیری به عمل آورد. در این تحقیق پس از اعمال نانو پوشش سرامیکی برروی سطح مقرهkn120 بشقابی , آزمون های مختلف الکتریکی برروی آن صورت پذیرفته است. نتایج نشان می دهد که در صورت اعمال نانو پوشش سرامیکی برروی مقره های پرسلانی، نحوه قرار گرفتن قطره بر سطح به صورت کروی است و همچنین ولتاژ تصحیح شده جرقه خیس در شرایط آلودگی پس از ۵ بار تکرار به kv70 در مقابل kv49 مقره بدون نانو پوشش می رسد. همچنین جریان نشتی دو نوع مقره هرماه با نانو پوشش و بدون نانو پوشش در بالاتر ازma50 به ترتیب برابر صفر و۵۹۵ گزارش گردید.

خرید آنلاین
10000 تومان

چکیده کلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴

کاربرد نانو         

فصل اول

۱-۱مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶

۱-۲کاربرد نانو مواد در صنعت برق……………………………………………………………………………………………………………۶

۱-۳ریز ساختار نانو مواد………………………………………………………………………………………………………………………….۷

۱-۴ تاثیر نانو ساختار سازی بر بهبود خواص پوششها………..……………………………………………………………۹

به کارگیری فن آوری نانو در تجهیزات شبکه برق

فصل دوم

به کارگیری طراحی آزمون تاگوچی در ساخت قرص برقگیر اکسید روی نانو ساختار

۲-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲

۲-۲ روش آزمایش…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳

۲-۳ نتایج و بحث………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴

۲-۴ نتیجه گیری نهایی…………………………………………………………………………………………………………………………۱۹

تاثیر نانو پودر اکسید روی برخواص فیزیکی و الکتریکی قرص برقگیر

۲-۵روش آزمایش:………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۶نتایج و بحث :…………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۰

۲-۷ نتیجه گیری نهایی:………………………………………………………………………………………………………………………….۲۵

نانو پوشش سرامیکی برروی مقر ه ها  و برسی خواص الکتریکی پرسلانی KN 120                                                           

۲-۸ مکانیزم فرایند خود پالایندگی :…………………………………………………………………………………………………..….۲۶

۲-۹ روش تحقیق :………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۸

۲-۱۰ نتایج و بحث:……………………………………………………………………………………………………………………………….۲۹

۲-۱۱نتیجه گیری:………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۲

 

تحقیق و توسعه هادی (رسانا) های روکش دار برای دستگاه ها در ژاپن                                                                

۲-۱۲دستاوردهای تحقق و توسعه برای اهدی های روکش دار:……………………………………………………………………..۳۳

۲-۱۳ چشم انداز های تحقیق و توسعه برای هادی های روکش دار :……………………………………………………………۳۸

۲-۱۴سخن اخر :…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۰

منابع:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۱

 

.

خرید آنلاین
10000 تومان

با کلیک بر روی دانلود ، به صفحه پرداخت هدایت می شوبد و بعد از پرداخت، فایل دانلود می شود.

  • Facebook |
  • Twitter |
  • Delicious |
  • Email
  • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
© Copyright epd-shop.ir 2011-20013.
Design By Iran Nashr Eshop