سبد خرید

صفحه نخست » مهندسی برق » پروژه  » بررسی اثرات کیفیت توان بر روی عملکرد ترانسفورماتور

بررسی اثرات کیفیت توان بر روی عملکرد ترانسفورماتور

چکیده کلی کیفیت توان موضوعی است که اهمیت آن برای مصرفکنندگان برق، در تمام سطوح، روز به روز در حال افزایش است. تجهیزات حساس و بارهای غیرخطی در هر دو بخش صنعتی ، تجاری و خانگی بسیار رایج هستند و به همین دلیل آگاهی از کیفیت توان در بین مصرفکنندگان در حال افزایش است. اتفاقاتی که سیستم را دستخوش تغییرات قرار می دهند و روزی برای مصرفکنندگان کوچک و بزرگ قابل پذیرش بود، امروزه اغلب به عنوان مشکل شناخته میشوند. دلیل این امر خسارات وارد شده در اثر فقدان کیفیت توان است. به عنوان یک نمونه، براساس گزارش مجله Business Week در سال ۱۹۹۱، خسارات وارد شده ناشی از این امر، در آمریکا در حدود ۲۶ میلیارد دلار بوده است. این هزینه شامل زمان از دست رفته، محصولات تولید نشده، از بین رفتن مواد خام، عدم فروش محصولات، آسیبدیدن تجهیزات تولیدکننده و .... میباشدعلاوه بر این، امروزه جهت به سمت رقابتی شدن بازار برق است، به گونهای که مصرفکننده بتواند تولیدکننده خود را انتخاب کند. در واقع انرژی الکتریکی به کالایی تبدیل شده است که یکی از پارامترهای تعیین کننده در انتخاب آن، مانند هر کالای دیگری، کیفیت آن است. بر همین اساس باید مشخصات کیفیت توان در نقاط مختلفی مانیتور شود تا از بروز اشکال در کیفیت توان جلوگیری شود و یا هر چه سریعتر به مشکلات ایجاد شده رسیدگی‬‬‬‬‬‬‬‬‬ گردد. ‬‬با توجه به اهمیت این موضوع، برای درک بهتر آن، باید پارامترهای مهم بررسی شود و سپس راه حل ها مورد توجه قرار گیرند. به طور کلی می توان دلایل زیر را برای توجه روز افزون به مبحث کیفیت برق ذکر نمود. الف) شبکه برق یک شبکه به هم پیوسته و مجتمع می باشد و با توجه به این مشخصه هرگونه خرابی و نقصان در اجزا شبکه تاثیر نامطلوبی بر روی عملکرد کلی شبکه خواهد گذاشت. در نتیجه اگر شبکه برق از کیفیت مطلوب برخوردار نباشد احتمال بروز اعوجاج زیاد می گردد. ب) حساسیت تجهیزات الکتریکی جدید نسبت به تغییرات کیفیت برق بیشتر شده است. بسیاری از وسایل الکتریکی جدید از کنتر ل کننده های میکروپروسسوری و المان های الکترونیک قدرت استفاده می کنند و این تجهیزات به بسیاری از انواع اعوجاج های موجود در شبکه قدرت حساس می باشند. حساسیت این تجهیزات الکتریکی نیز به نوبه خود به عملکرد نامناسب تجهیزات منجر خواهد شد که با توجه به تعداد زیاد این وسایل به خصوص در مراکز صنعتی، بیمارستانی، آزمایشگاهی و مانند آنها مسائل خاصی را به دنبال خواهد داشت. پ) آگاهی نسبت به مسائل کیفیت برق نزد مشترکین و مصرف کنندگان بالا رفته است و موضوعاتی از قبیل قطع برق، پایین بودن ولتاژ و پدید ه های گذرای مربوط به کلیدزنی روزبه روز مورد توجه مشترکین بیشتری قرار گرفته و شرکت های برق را وادار می سازد که کیفیت برق تحویلی به مشترکین را بهتر سازند. این بدان معناست که مشترکین مانند گذشته فقط به داشتن برق اکتفا نمی کنند بلکه برقی با کیفیت بالا مورد نظر آنها می باشد. به نحوی که تمامی تجهیزات مدرن بکار گرفته شده به نحو مطلوب مورد استفاده قرار گیرند. ت ( دلیل اصلی و نهایی توجه به کیفیت برق مسائل اقتصادی است . مسائل اقتصادی همچنین مسائل ناشی از تاکید بر بهبود راندمان کلی شبکهها برای شرکتهای برق، مشترکین و تولیدکننده های وسایل الکتریکی بسیار تاثیر گذار می باشد و کیفیت برق می تواند تاثیر اقتصادی مستقیمی روی بسیاری از مصارف مشترکین به خصوص مشترکین صنعتی داشته باشد. همانطور که گفته شد اخیراً تاکید بسیاری روی پیشرفت صنایع در استفاده از دستگاههای مدرن و اتوماتیک صورت می گیرد. این وسایل معمولا تجهیزاتی هستند که به صورت الکترونیکی کنترل شده و در نتیجه نسبت به کیفیت برق بسیارحساس خواهند بود.طبقه بندی پارامترهای کیفیت برق در شکل ۱-۱ آورده شده است. شکل ۱-۱ :گروه بندی پارامترهای کیفیت برق

خرید آنلاین
10000 تومان

فهرست مطالب

 

چکیده کلی                        ۴

 

۱)فصل اول                        ۶

۱-۱)مقدمه                                      ۶

۲-۱)گذراها                                     ۶

۱-۲-۱)ضربه ای                                  ۶

۲-۲-۱) نوسانی                                                                           ۷

۲-۱) کوتاه مدت                                 ۸

۱-۳-۱) افت ولتاژ                                ۸

۲-۳-۱) اضافه ولتاژ                              ۸

۳-۳-۱) وقفه                                     ۹

۴-۱)طولانی ‌مدت                                   ۹

۱-۴-۱) افت ولتاژ                                ۹

۲-۴-۱)اضافه ولتاژ                              ۱۰

۳-۴-۱)وقفه                                     ۱۰

۵-۱)ماندگار                            ۱۰

۱-۵-۱) فلیکر (سوسوزدن) ولتاژ:             ۱۰

۶-۱)عدم تعادل ولتاژ                            ۱۱

۷-۱) اعوجاج ولتاژ                              ۱۱

۸-۱)هارمونیک‌ها                                 ۱۱

۹-۱) فرورفتگی ولتاژ                            ۱۲

۱۰-۱) نویز                                     ۱۲

۱۱-۱)مقدار DC                                  ۱۲

۱۲-۱) جمع‌بندی                                  ۱۳

 

۲)فصل دوم                       ۱۵

 

 

۱-۲)مقدمه ای بر ترانسفورماتور                  ۱۵

۲-۲)کاربرد بارهای ایجاد کننده هارمونیک         ۱۵

۳-۲)مدل خطی (سینوسی) ترانسفورماتور             ۱۶

۴-۲)تلفات هارمونیکی در ترانسفورماتور           ۱۷

۵-۲)اثر پوستی                                  ۱۸

۶-۲)اثر مجاورتی                                ۱۹

۷-۲)تلفات مغناطیسی هسته آهنی (هیسترزیس و جریان گردابی)   ۲۰

۸-۲)اندازه گیری مستقیم تلفات                   ۲۲

۹-۲)اندازه گیری و شبیه سازی تأثیر مولفه های هارمونیک بر  ۲۵

۱-۹-۲)تلفات ترانسفورماتورها در بار هارمونیکی   ۲۶

۲-۹-۲)تأثیر هارمونیک بر تلفات بی باری          ۲۷

۳-۹-۲)تأثیر هارمونیک ولتاژ                     ۲۷

۴-۹-۲)تأثیر هارمونیک جریان                     ۲۸

۵-۹-۲)تاثیر هارمونیک بر تلفات بارداری          ۲۸

۶-۹-۲)تاثیر هارمونیک جریان بر تلفات          ۲۸

۷-۹-۲)تاثیر هارمونیک جریان بر تلفات گردابی سیم پیچ ها    ۲۸

۸-۹-۲)تاثیر هارمونیک جریان بر دیگر تلفات سرگردان ۲۹

۹-۹-۲)تعیین تلفات ترانسفورماتور در بار هارمونیکی ۲۹

۱-۱۰-۲)نتایج براساس اندازه گیری                ۳۰

۲-۱۰-۲)نتایج براساس استاندارد                  ۳۴

۳-۱۰-۲)نتایج براساس شبیه سازی                  ۳۸

۱۱-۲)جمع بندی                                  ۴۳

 

 

 

۳)فصل سوم                       ۴۴

 

۱-۳)مقدمه                                      ۴۴

۲-۳)عدم تعادل در ترانسفورماتورها               ۴۵

۳-۳)بررسی نتایج بر روی سه پست توزیع در تهران   ۴۸

۱-۳-۳)پست شیدا                                 ۴۹

۲-۳-۳)پست شاهین                                ۵۵

۳-۳-۳)پست مواد                                 ۵۹

۴-۳)تحلیل و نتیجه گیری                         ۶۴

 

۴)فصل چهارم                     ۶۶

 

۴-۱)مقدمه                                           ۶۶

۲-۴)راهکارهای متنوعی جهت بهبود کیفیت توان چه از دید گاه مشترک و چه از دید شرکتهای برق            ۶۶

۱-۲-۴) خارج کردن خازن و جایگزینی با فیلتر           ۶۶

۲-۲-۴)غیرهمزمان نمودن بارهای تولیدکننده هارمونیک    ۷۶

۳-۲-۴)متعادل سازی بار از طریق جابه­جایی بار          ۷۶

۱-۳-۲-۴)فیلترهای فعال سری و موازی، جبران­ساز ایستای راکتیو     ۷۶

۲-۳-۲-۴)متعادل سازی بار از طریق جابه­جایی بار        ۷۷

۳-۴)استفاده از ترانسفورماتورهای شیفت فاز برای بارهای هارمونیکی ۷۸

۴-۴)تغییر آرایش سیستم                               ۷۸

۵-۴)تعویض یا تغییر تجهیزات یا سیستم­ها               ۷۸

۶-۴)نتیجه‌گیری                                       ۷۹

 

منابع                           ۸۱

 

خرید آنلاین
10000 تومان

با کلیک بر روی دانلود ، به صفحه پرداخت هدایت می شوبد و بعد از پرداخت، فایل دانلود می شود.

  • Facebook |
  • Twitter |
  • Delicious |
  • Email
  • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
© Copyright epd-shop.ir 2011-20013.
Design By Iran Nashr Eshop