سبد خرید

صفحه نخست » مهندسی برق  » نرم افزار cymdist

نرم افزار cymdist

در نگاهی دقیق باید گفت این نرم فازار جهت شبیه سازی رفتار خطوط توزیع و شبکههای مربوط به آن می باشدتا بتوان برنامه ریزی و طراحی مناسبی را در این زمینه انجام داد. از سوی دیگر با استفاده از این نرم افزار این امکان برای شما فراهم می شودکه بتوان مواردی از قبیل میزان افت ولتاژ، جریانهای قدرت و نیز جریان اتصال کوتاه را در شبکه های شعاعی متعادل , غیرمتعادل و بطور کلی در هر جای دیگر در اختیار داشته باشید

خرید آنلاین
250000 تومان

نرم افزار سایم

cymdist9

امکانات محاسباتی

امکانات محاسباتی نرم افزاری  CYMEکه توسط بسته های نرم افزاری مستقل ویا مرتبط با یکدیگر انجام می شود. بشرح زیر است 

 •  نرم افزار Power System Analysis Frame Work ) PSAF ) شامل امکانات زیر : 
 •  PSAF – Flow محاسبات پخش بار 
 •  PSAF – Motor Start محاسبات راه اندازی موتور 
 •  PSAF – Fault محاسبات اتصال کوتاه 
 •   PSAF-STABمحاسبات پایداری گذرا 
 •  PSAF – Harmo محاسبات هارمونیکی 
 •  PSAF – LINE دیاگرام تک خطی 
 •  نرم افزارCYM GRD – محاسبات سیستم زمین پستها 
 •  نرم افزارCYM CAP – محاسبات ظرفیت کابلها 
 •  نرم افزارCYMDIST محاسبات و تحلیل شبکه های توزیع شامل امکانات زیر 

                          * CYMDIST/MAP – مدول گرافیکی 

                         * CYMDIST/SOM مدول بهینه سازی عملیات کلید زنی

                         *CYMDIST/HARMO تحلیل و ارزیابی هارمونیکی

                         * CYMDIST/RAM تحلیل و ارزیابی قابلیت اطمینان 

                         * CYMDIST/CAM مدول تحلیل حوادث اضطراری 

                         * نرم افزارCYMTCC – نرم افزار هماهنگی تجهیزات و ادوات حفاظتی

در نگاهی دقیق باید گفت این نرم فازار جهت شبیه سازی رفتار خطوط توزیع و شبکههای مربوط به آن می باشدتا بتوان برنامه ریزی و طراحی مناسبی را در این زمینه انجام داد. از سوی دیگر با استفاده از این نرم افزار این امکان برای شما فراهم می شودکه بتوان مواردی از قبیل میزان افت ولتاژ، جریانهای قدرت و نیز جریان اتصال کوتاه را در شبکه های شعاعی متعادل , غیرمتعادل و بطور کلی در هر جای دیگر در اختیار داشته باشید

خرید آنلاین
250000 تومان

با کلیک بر روی دانلود ، به صفحه پرداخت هدایت می شوبد و بعد از پرداخت، فایل دانلود می شود.

 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
© Copyright epd-shop.ir 2011-20013.
Design By Iran Nashr Eshop