سبد خرید

صفحه نخست » مهندسی برق » پروژه  » کرونا و راهکارهای کاهش آن

کرونا و راهکارهای کاهش آن

مقدمه                                                                                                           ۲ فصل اول :آشنایی با پدیده کرونا                                                                           ۲ تعریف کرونا                                                                                                     ۲ ولتاژ بحرانی                                                                                                    ۲ ولتاژ مرئی کرونا                                                                                               ۳ ماهیت کرونا                                                                                                    ۳ بهترین زمان برای مشاهده کرونا                                                                           ۴ آشکار شدن کرونا                                                                                             ۵ کرونا به بیان دیگر                                                                                              ۶ عوامل موثر بر تاج                                                                                              ۷ کاهش اثرات کرونا                                                                             […]

خرید آنلاین
10000 تومان

مقدمه                                                                                                           ۲

فصل اول :آشنایی با پدیده کرونا                                                                           ۲

تعریف کرونا                                                                                                     ۲

ولتاژ بحرانی                                                                                                    ۲

ولتاژ مرئی کرونا                                                                                               ۳

ماهیت کرونا                                                                                                    ۳

بهترین زمان برای مشاهده کرونا                                                                           ۴

آشکار شدن کرونا                                                                                             ۵

کرونا به بیان دیگر                                                                                              ۶

عوامل موثر بر تاج                                                                                              ۷

کاهش اثرات کرونا                                                                                             ۸

مزایا ومعایب کرونا                                                                                             ۹

فصل دوم: انواع کرونا وبررسی نویزکرونا                                                                 ۱۰

مقدمه:                                                                                                          ۱۰

انواع کرونا                                                                                                       ۱۲

نویز کرونا                                                                                                        ۱۳

مشخصات نویز کرونا                                                                                          ۱۵

عوامل موثر برکرونا                                                                                            ۱۷

فصل سوم :نحوه کار دوربین های کرونا                                                                   ۲۲

مقدمه                                                                                                            ۲۳

آشنایی بادوربین های کرونا                                                                                 ۲۳

کاربرد دوربین های کرونا در بازرسی فنی                                                            ۲۴              

نحوه استفاده از دوربین برای عیب یابی                                                                  ۲۵

بازدید های زمینی خطوط انتقال نیرو                                                                      ۲۶

نحوه قرار گرفتن آب روی مقره سیلیکونی                                                                ۳۲

بازدید های پریودیک تجهیزات پست های فشارقوی                                                   ۳۶

بازدید های پریودیک شبکه های توزیع                                                                    ۳۷

بازدید های هلیکوپتری خطوط انتقال نیرو                                                                   ۳۹

فصل چهارم: تلفات وراهکارهای کاهش تلفات کرونا                                                     ۴۱

مقدمه                                                                                                              ۴۱

روش های کاهش کرونا                                                                                        ۴۱

اقدامات کوتاه‌مدت برای کاهش تلفات                                                                      ۴۴

تلفات ناشی از کرونا                                                                                            ۴۵

راههای کاهش تلفات                                                                                           ۴۹

روش عملی کاهش کرونا                                                                                      ۵۳

منابع                                                                                                               ۵۵

خرید آنلاین
10000 تومان

با کلیک بر روی دانلود ، به صفحه پرداخت هدایت می شوبد و بعد از پرداخت، فایل دانلود می شود.

  • Facebook |
  • Twitter |
  • Delicious |
  • Email
  • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
© Copyright epd-shop.ir 2011-20013.
Design By Iran Nashr Eshop